Dahiliye Muayenesi
Kan Grubu ve Rh Tayini
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Elektrokardiyogram (EKG)
Tüm Abdomen Ultrasonografi
Akciger Grafisi
Hemogram(Tam Kan Sayimi)
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
Üre
Kreatinin
Hbs Ag
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
TSH
ASO
RF
CRP
Sedimantasyon
Ürik Asit
Idrar Tetkiki Strip ile
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)

Muayeneler
Kardiyoloji Muayenesi
Iç Hastaliklari
Nöroloji Muayenesi
Göz Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Dis Muayenesi
Kardiyolojik tetkikler
Elektrokardiyogram (EKG)
Kardiyovasküler Stres Test (Eforlu EKG)
Ekokardiyografi
24 saat EKG kaydi (Holter)
Tansiyon Holter
Radyolojik tetkikler
Tiroid US
Karotis Renkli Doppler US
Abdomen US, tüm
Akciger Grafisi
Böbrek fonksiyon tetkikleri
Üre
Kreatinin
Albümin
Protein Total (Mai)
Globulin
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Tetkiki Strip ile
Karaciger fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
Sarilik Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Romatizma Tetkikleri
ASO
CRP
RF
Sedimantasyon
AIDS Tetkiki
Anti HIV
Diger Laboratuvar Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Hemoglobin A1c (HbA1c) %
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Demir (Fe)
Demir baglama kapasitesi
Vit B12
Amilaz
Ürik Asit
Kalsiyum (Ca)
Potasyum (K)
Sodyum (Na)
Klor
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit Aranmasi
Kanser tetkikleri
Total PSA
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfafetoprotein)
Ca 19.9
Muayeneler
Kardiyoloji Muayenesi
Iç Hastaliklari
Nöroloji Muayenesi
Göz Muayenesi
Kadin Hast. Muayenesi
Dis Muayenesi
Kardiyolojik tetkikler
Elektrokardiyogram (EKG)
Kardiyovasküler Stres Test (Eforlu EKG)
Ekokardiyografi
24 saat EKG kaydi (Holter)
Tansiyon Holter
Radyolojik tetkikler
Tiroid US
Karotis Renkli Doppler US
Abdomen US, tüm
Akciger Grafisi
Böbrek fonksiyon tetkikleri Üre
Kreatinin
Albümin
Protein Total (Mai)
Globulin
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Tetkiki Strip ile
Karaciger fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
Sarilik Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Romatizma Tetkikleri
ASO
CRP
RF
Sedimantasyon
AIDS Tetkiki
Anti HIV
Diger Laboratuvar Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Hemoglobin A1c (HbA1c) %
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Demir (Fe)
Demir baglama kapasitesi
Vit B12
Amilaz
Ürik Asit
Kalsiyum (Ca)
Potasyum (K)
Sodyum (Na)
Klor
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit Aranmasi
Kanser tetkikleri
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfafetoprotein)
Ca 19.9
CA 15-3
CA 125
Vaginal Smear

Kardiyoloji Muayenesi
Elektrokardiyogram (EKG)
Ekokardiyografi
Kardiyovasküler Stres Test (Eforlu EKG)
Akciger Grafisi
Total Kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Sedimantasyon
CRP
Üre
Kreatinin

Kardiyoloji Muayenesi
Kardiyovasküler Stres Test (Eforlu EKG)
Elektrokardiyogram (EKG)
Ekokardiyografi
24 saat EKG kaydi (Holter)
Tansiyon Holter
Tiroid US
Karotis Renkli Doppler US
Abdomen US, tüm
Akciger Grafisi
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
Kalsiyum (Ca)
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Hemoglobin A1c (HbA1c)
Sedimantasyon
CRP
Üre
Kreatinin
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
TSH
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
ASO
RF
Vit B12
Albümin
Protein Total (Mai)

Çocuk Hastaliklari Muayenesi
Göz Muayenesi
Dis Muayenesi
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Hemogram(Tam Kan Sayimi)
Total Kolesterol
Trigliserid
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
CRP
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
Idrar Tetkiki Strip ile
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Kültürü
Gaitada Parazit Aranmasi
Akciger Grafisi 
El bilegi grafisi (kemik yasi)
Waters(Sinüs) Grafisi
Tüm Abdomen Ultrasonografi
Odiometri (isitme testi)

Muayeneler
Çocuk Hastaliklari Muayenesi
Göz Muayenesi
KBB Muayenesi
Dis Muayenesi
Diyetisyen Danismanligi
Radyolojik tetkikler
Akciger Grafisi
El bilegi grafisi (kemik yasi)
Waters(Sinüs) Grafisi
Tüm Abdomen Ultrasonografi
Kansizlik Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Hemogram(Tam Kan Sayimi)
Demir (Fe)
Demir baglama kapasitesi
Karaciger fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
GGT
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
Böbrek fonksiyon tetkikleri
Üre
Kreatinin
Albümin
Protein Total (Mai)
Globulin
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Tetkiki Strip ile
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Sarilik Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Romatizma Tetkikleri
ASO
CRP
RF
Sedimantasyon
Allerji Ön Tetkik
Spesifik lgE
Diger Laboratuvar Tetkikleri
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Total Kolesterol
Trigliserid
Sodyum (Na)
Potasyum (K)
Kalsiyum(Ca)
Klor(Cl)
Idrar Kültürü
Bogaz Kültürü
Gaitada Parazit Aranmasi
Isitme Testi
Odiometri
Muayeneler
Kardiyoloji Muayenesi
Iç Hastaliklari
Nöroloji Muayenesi
Göz Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Dis Muayenesi
Kardiyolojik tetkikler
Elektrokardiyogram (EKG)
Kardiyovasküler Stres Test (Eforlu EKG)
Ekokardiyografi
24 saat EKG kaydi (Holter)
Tansiyon Holter
Radyolojik tetkikler
Tiroid US
Karotis Renkli Doppler US
Abdomen US, tüm
Akciger Grafisi
Böbrek fonksiyon tetkikleri
Üre
Kreatinin
Albümin
Protein Total (Mai)
Globulin
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Tetkiki Strip ile
Karaciger fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
Sarilik Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Romatizma Tetkikleri
ASO
CRP
RF
Sedimantasyon
AIDS Tetkiki
Anti HIV
Diger Laboratuvar Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Hemoglobin A1c (HbA1c) %
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Demir (Fe)
Demir baglama kapasitesi
Vit B12
Amilaz
Ürik Asit
Kalsiyum (Ca)
Potasyum (K)
Sodyum (Na)
Klor
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit Aranmasi
Kanser tetkikleri
Total PSA
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfafetoprotein)
Ca 19.9
Muayeneler
Genel Cerrahi Muayenesi
Radyolojik tetkikler
Tiroid US
Abdomen US, tüm
Akciger Grafisi
Meme usg
Mamografi
Endoskopi/Kolonoskopi
Böbrek fonksiyon tetkikleri
Üre
Kreatinin
Idrar Mikroskobisi(Ç.N)
Idrar Tetkiki Strip ile
Karaciger fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
Amilaz
Sarilik Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Diger Laboratuvar Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Helicobacter pylori
Hemogram
Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Sedimantasyon
CRP
Ürik Asit
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit Aranmasi
Kanser tetkikleri
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfafetoprotein)
Ca 19.9