bos

 

KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ

DR. Mahmut Salih TÜMTAŞ

 

KALITE YÖNETIM BIRIMI

Kalite Sorumlusu

bos

Sinem YILMAZ

KOMITELERIN ISLEYISI VE YAPILANMASI

ÖZEL KÜTAHYA ANADOLU HASTANESI’ nde sunulan hizmetlerin çagdas ve bilimsel düzeyde yürütülmesi, tibbi ve idari hizmetlerde, etik ve deontolojik kurallarin yani sira hastane isletim sisteminin etkinligi, verimliligi, standartlara uygunlugunun saglanmasi ve sürdürülmesi için komiteler olusturulmustur.

HASTA VE ÇALISAN GÜVENLIGI YÖNETMELIGI
SAGLIKTA PERFORMANSVE KALITE YÖNERGESI
SAGLIK BAKANLIGI PERFORMANS YÖNETIMI VE KALITE GELISTIRME DAIRE BASKANLIGININ
1-ACIL SERVIS VE CPR KOMITESI

Hastane acil servisinin hastane politikalari dogrultusunda en etkin ve verimli sekilde kullanilmasini ve hizmetin sürekli iyilestirilmesini saglamak.

2-BIREYSEL ÖNERI IZLEME VE DEGERLENDIRME KOMITESI

Organizasyondaki iyilestirme firsatlarinin her kademede çalisanlar tarafindan tespit edilmesinin yolunu açmak ve çalisanlarini kurulusa ve iyilestirme faaliyetlerine katkida bulunmaya özendirmek, sunulan yaratici düsünceleri degerlendirmek ve ödüllendirmektir

3-ECZANE KOMITESI

Kurum bünyesindeki eczane isleyisini kolaylastirmak, en etkin sekilde hizmet vermesini saglamak, gereksiz ilaç kullanimini engellemek ve ilaçlarin seçimine iliskin gelistirilen prosedürleri ve planlari incelemek, yorumlamak ve fikirlerini ilgili bölümlere bildirmek.

4-EGITIM KOMITESI

Kurumun misyon, vizyon ve degerlerine paralel olarak, kurum bünyesinde verilmesi gereken egitimleri planlamak ve egitim ihtiyaçlarinin karsilanmasi için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu saglamak.

5-HASTA HAKLARI KURULU

Kurumun misyon, vizyon ve degerleri ile ulusal ve uluslararasi hasta hak ve sorumluluklarinin belirlenmesi, uygulanmasi, tüm personelin bu konuda egitilmesinin saglanmasi,dis müsterilerden gelen sikayet, istek ve önerilerin degerlendirilerek, süreçlerin iyilestirilebilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak.

6-HASTA HAKLARI VE HASTA SIKAYETLERI DEGERLENDIRME KOMITESI

Kurumun misyon, vizyon ve degerleri ile ulusal ve uluslararasi hasta hak ve sorumluluklarinin belirlenmesi, uygulanmasi, tüm personelin bu konuda egitilmesinin saglanmasi,dis müsterilerden gelen sikayet, istek ve önerilerin degerlendirilerek, süreçlerin iyilestirilebilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak.

7-ÇALISAN GÜVENLIGI KOMITESI

Potansiyel riskler, güvenlik olaylari ile personelin maruz kaldigi ya da kalabilecegi risklerin tanimlanmasi için raporlama metodolojisi, elde edilmesi ve raporlama kriterlerinin gelistirilmesini desteklemek.

8-HASTA GÜVENLIGI KOMITESI

Çevreden kaynaklanan potansiyel riskler, güvenlik olaylari ile personelin ve hastalarin maruz kaldigi ya da kalabilecegi risklerin tanimlanmasi için raporlama metodolojisi, elde edilmesi ve raporlama kriterlerinin gelistirilmesini desteklemek.

9-HASTANE ETIK KURULU

Kurum bünyesine bagli çalisan tam ve yari zamanli tibbi personele iliskin konularin incelenmesi, sorunlarin çözümlenmesi için danismanlik hizmeti vermek ve gereken durumlarda tavsiyelerde bulunmak, Hastaneye alinacak olan ve hastanede çalisan hekimlerin yetkinliklerini ve performanslarini degerlendirmekten sorumludur.

Bünyesindeki Ihtisas Sahibi Bilirkisi Kurulu ile tibbi uygulamalarla ilgili gelen sikayetlerin ve Malpraktis veya süphesi olan vakalarin, alaninda uzmanlasmis akademisyenler tarafindan hasta haklari, bilimsel kriterler, tibbi etik gözetilerek ve objektif bir yaklasim ile degerlendirilmesi ve sonuçlandirilmasini saglamaktir.

10-SEVK INCELEME KOMITESI

Kurumdan yapilan sevklerle ilgili süreçlerin degerlendirilmesi, incelenmesi ve sürekli iyilestirilmesini saglamak

11-TEMIZLIK KOMITESI

Hastane temizliginin etkin olarak yapilmasinin saglanmasi ve sürekli iyilestirilmesinin saglanmasi

13-PERFORMANS GELISTIRME KOMITESI

Kurumun misyon, vizyon ve degerlerine paralel olarak, performans gelistirme hedeflerini ve izlenecek stratejiyi genel hatlari ile belirlemek, bölümler tarafindan uygulanan eylem planlarini incelemek, yorumlamak ve gelistirilmesi için tavsiyelerde bulunmak. Kurum bünyesinde verilmesi gereken egitimleri planlamak ve egitim ihtiyaçlarinin karsilanmasi için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu saglamak.

14-ENFEKSIYON KONTROL KOMITESI

Hastane tesis güvenliginin saglanmasi, korunmasi ve sürekli iyilestirilmesini saglamak.

15-KAN ÜRÜNLERININ KONTROLÜ VE TRANSFÜZYON KOMITESI

Hastanedeki transfüzyon pratigini tüm yönleri ile gözden geçirmek ve Kan ve Kan Ürünleri kullanim durumu degerlendirerek, hasta bakiminin kalitesini arttiracak sekilde düzenlenmeler yapmak

BÖLÜM KALITE SORUMLULARI

BÖLÜM KALITE SORUMLULARI

KADIN DOGUM/PEDIATRI SERVIS SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
ÇIGDEM BOZKURT ARTAN-INSAN KAYNAKLARI YÖNETICISI Untitled-7
ALI MUTLUAY- STERILIZASYON SORUMLU TEKNIKERI Untitled-7
MURAT CENGIZ- BILGI SISTEMLERI YÖNETICISI Untitled-7
MITHAT SAYINER – BIYOMEDIKAL YÖNETICISI Untitled-7
GÜLSÜM ORHAN- SATIN ALMA YÖNETICISI Untitled-7
Hüseyin KURU – TEKNIK HIZMETLER YÖNETICISI Untitled-7
MEHMET DUTAR-DESTEK HIZMETLER YÖNETICISI mehmetdutar 001
Aysel ULUCA-HEMSIRE HIZMETLERI BÖLÜM MÜDÜRÜ Untitled-7
 CERRAHI SERVIS SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
DAHILIYE SERVIS SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
ELIF GÖRGÜN- GENEL YOGUN BAKIM SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
DILEK SAV- KORONER YOGUN BAKIM SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
ACIL SERVIS SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
Ongül Cantürk- AMELIYATHANE SORUMLU HEMSIRESI Untitled-7
HANIFE GÜNES-ANESTEZI-SORUMLU TEKNIKERI Untitled-7
İsmail Tayga ACAR –RADYOLOJI BIRIM SORUMLUSU Untitled-7
LABORATUVAR SORUMLU TEKNIKERI Untitled-7
RAZIYE ERKAN-SORUMLU FIZYOTERAPIST Untitled-7

Untitled-1


Untitled-1


Untitled-1