Doktor Arama

Check-up

Standart Check-Up
Detaylı Erkek Check-Up
Detaylı Bayan Check-Up
Sağlam Kalp Taraması Paketi
Kapsamlı Kardiyolojik
6-15 Yaş Çocuk Check-up
Kapsamlı Çocuk Check-up
Detaylı Erkek Check-Up
Cerrahi Check-Up
Muayeneler
Genel Cerrahi Muayenesi
Radyolojik tetkikler
Tiroid US
Abdomen US, tüm
Akciğer Grafisi
Meme usg
Mamografi
Endoskopi/Kolonoskopi
Böbrek fonksiyon tetkikleri
Üre
Kreatinin
İdrar Mikroskobisi(Ç.N)
İdrar Tetkiki Strip ile
Karaciğer fonksiyon tetkikleri
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Alkalen Fosfatase (ALP)
Total Bilirubin
Direkt Biluribin
GGT
Amilaz
Sarılık Tetkikleri
Hbs Ag
Anti HBS
Anti HCV
Tiroid tetkikleri
Serbest T3 (FT3)
Serbest T4 (FT4)
TSH
Diğer Laboratuvar Tetkikleri
Kan Grubu ve Rh Tayini
Helicobacter pylori
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Sedimantasyon
CRP
Ürik Asit
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit Aranması
Kanser tetkikleri
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
AFP (Alfafetoprotein)
Ca 19.9